เปลี่ยนรหัสผ่านกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


C:\inetpub\wwwroot\faihig\faihig2555\index.php
C:\inetpub\wwwroot\faihig\comp\images\app\.60307504.ico
C:\inetpub\wwwroot\faihig\faihig2555\indexhandler.php
C:\inetpub\wwwroot\faihig\faihig2555\db\faidata.php